läromedel låg-mellan

NATURPEDAGOGEN FÖRLAG & UTBILDNING

 

 

 

 

 

TRÄDENS KNOPPAR

 

Anders Rapp - Naturpedagogen Förlag

 

En bok för vinterns och vårens naturstudier!

 

Ge er ut och ta reda på vilka träd som växer i skolans omgivningar

... eller i dungen lite längre bort!

Boken är lämplig för elever på låg- och mellanstadiet när det gäller

bildmaterielet (humoristiskt tecknade knoppfigurer intill knoppfoton).

Ju äldre eleverna är, desto mer kan de tillgodogöra sig av texten.

 

Fungerar även som en faktabok för läraren, fritidspedagogen,

ungdomsledaren m fl.

 

 

Pris, mer fakta - klicka på böcker i menyraden

 

 

 

 

 

 

 

KNOPPIS-SPELET + SVARTE KNOPP

 

 

Idé, teckningar, foto: Anders Rapp - Naturpedagogen förlag

 

Kan spelas på 2 olika sätt - kul och lärorikt!

 

Möt Aska Svart, Långe Boke, Eka Papiljott och alla de andra

knoppisarna! Spelas ungefär som memory och Svarte Petter.

30 spelkort, 2 bildkartor och spelanvisningar.

 

Pris, artikelnr - klicka på spel i menyraden intill

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅRET-RUNT-FLORAN

 

Pelle Holmberg/Anders Rapp - Prisma

 

Sveriges första stora vinterflora!

 

Med hjälp av bokens foton lär sig både elever och lärare att känna

igen många vinterståndare utan större svårighet. Boken innehåller

en enkel artbestämningsnyckel som omfattar drygt hälften av bok-

ens arter. Här finns också detaljteckningar som en hjälp om man

skulle vara osäker.

 

Ordna gärna en utställning i klassrummet med de arter som ni har

hittat under er naturutflykt. Rita och måla örten i sommarskrud

genom att titta i en vanlig flora. Placera teckningen intill vinter-

ståndaren som förslagsvis har satts i en tom läskdrycksflaska -

blir en spännande kontrast!

 

Diskutera vilka olika sätt som dessa vinterståndare tillämpar för att

sprida sina frukter och frön (se fakta i boken). Jämför och rita av

fröna - använd lupp!

 

Reflektera över det faktum att blomningstiden för dessa vinter-

ståndare är kort under vår/sommar/höst - huvuddelen av sina

"liv" står de som vinterståndare och sprider frukter och frön!

 

Pris, mer fakta - klicka på böcker i menyraden intill

LÄROMEDEL LÅG- OCH MELLANSTADIET

 

 

Artikelnummer: 601 (ISBN 91-975672-1-3)

 

MICKE MOSSA - ett pedagogiskt material för 6 - 12 -åringar

 

Anders Rapp, Naturpedagogen Förlag

 

Materialet, som innehåller ny och lustfylld namn- och artinlärningsmetodik, stimulerar intresset hos

eleverna. Metodiken anpassas efter åldersgruppen.

 

Läromedlet består av 36 kort i A6-storlek (14,5 x 10,5 cm): 18 kort (framsida: tydlig färgbild på mossa -

baksida: fakta + teckning) + 18 kort i vilka man möter Micke Mossa i olika situationer.

 

Faktatexterna på baksidan är tilltalande för eleverna.

 

När det gäller namn- och artinlärningen kan materialet även användas av icke läskunniga elever (genomgång +

symbolfacit).

 

Många olika användningsmöjligheter - se 20-sidig handledning med inspiration, naturmetodik och fakta.

Genom att använda läromedlet på olika sätt kommer eleverna att lära sig många mossarter. En tillfredsställ-

ande känsla av att kunna, en igenkännandets glädje när man upptäcker en bekant mossa i naturen, ett

gemensamt språk ("Jaså, du såg en kammossa i helgen!"), nycklar till fördjupade kunskaper via faktaböcker,

internet etc ...

 

Ett tips: Börja med att lägga Micke Mossa-korten upp och ned och låt eleverna en i taget få vända upp ett kort

med okänt innehåll. "Titta, där sitter Micke Mossa i bäcken ...!" Efter artnamnsgissningen och den gemen-

samma diskussionen är det dags för nästa elev att vända upp ett nytt kort. Nyfikenheten är stor!

 

Genomgångarna med eleverna blir stunder då man inte bara riktar intresset mot mossorna utan även kommer

in på en hel del andra områden. Efter dessa genomgångar är det lämpligt att eleverna själva försöker para ihop

korten. För icke läskunniga elever finns som redan nämnts ett system med symbolfacit.

 

Lycka till med mossorna runt skolan och i utflyktsmiljöerna! Ni kommer säkert att hitta flera av de 18 arterna.

Eller så hittar eleverna nya arter där de bor och kan ta med sig.

 

Mycket nöje!

 

Pris: 296:- + moms

Svanen-märkt tryckeri - för miljöns och mossornas skull!

 

Artikelnummer: 602 (ISBN 91-975672-2-1)

 

LOVISA LAV - ett pedagogiskt material för 6 - 12 -åringar

 

Anders Rapp, Naturpedagogen Förlag

 

Materialet, som innehåller ny och lustfylld namn- och artinlärningsmetodik, stimulerar intresset hos eleverna.

Metodiken anpassas efter åldersgruppen.

 

Läromedlet består av 36 kort i A6-storlek (14,5 x 10,5 cm): 18 kort (framsida: tydlig färgbild på lav - baksida:

fakta + teckning) + 18 kort i vilka man möter Lovisa Lav i olika situationer.

 

Faktatexterna på baksidan är tilltalande för eleverna.

 

När det gäller namn- och artinlärningen kan materialet även användas av icke läskunniga elever (genomgång +

symbolfacit).

 

Många olika användningsmöjligheter - se 20-sidig handledning med inspiration, naturmetodik och fakta.

Genom att använda läromedlet på olika sätt kommer eleverna att lära sig många mossarter. En tillfredsställande

känsla av att kunna, en igenkännandets glädje när man upptäcker en bekant mossa i naturen, ett gemensamt

språk ("Jaså, du såg en skägglav i helgen!"), nycklar till fördjupade kunskaper via faktaböcker, internet etc ...

 

Ett tips: Börja med att lägga Lovisa Lav-korten upp och ned och låt eleverna en i taget få vända upp ett kort med

okänt innehåll. "Men varför gör Lovisa Lav så med papperna ..?". Efter artnamnsgissningen och den

gemensamma diskussionen är det dags för nästa elev att vända upp ett nytt kort. Nyfikenheten är stor!

 

Genomgångarna med eleverna blir stunder då man inte bara riktar intresset mot lavarna utan även kommer in på

en hel del andra områden. Efter dessa genomgångar är det lämpligt att eleverna själva försöker para ihop korten.

För icke läskunniga elever finns som redan nämnts ett system med symbolfacit.

 

Lycka till med lavarna runt skolan och i utflyktsmiljöerna! Ni kommer säkert att hitta flera av de 18 arterna. Eller

så hittar eleverna nya arter där de bor och kan ta med sig.

 

Mycket nöje!

 

Pris: 296:- + moms

 

Svanen-märkt tryckeri - för miljöns och lavarnas skull!

 

 

 

 

 

 

 

Artikelnr 603 (ISBN 91 - 7179 - 720 - 3)

KNOPP & BLOMMA

Anders Rapp, Adastra Läromedel AB

Ett läromedel som genom 24 par örter i knopp och blom (dvs sammanlagt 48 bilder i A5-format; 15 x 21 cm)

visar upp vårens blomsterprakt. Lättlästa faktatexter på baksidan.

Bilderna kan användas på olika sätt och mer går att läsa i den lilla handledning som följer med.

Ett av flera tips är att lägga ut alla bilderna huller om buller på golvet eller marken och sedan låta eleverna i par

bilda ring runt bilderna. Nu gäller det att försöka para ihop knopp och blomma för de olika arterna. Lyckas

elevparet får de två eleverna plocka upp de två bilderna för att sedan låta nästa par få chansen. Skulle detta

par misslyckas går chansen över till nästa par osv. För att få lustfyllt tempo i aktiviteten kan pedagogen räkna

högt till tio varje gång - så lång tid får varje par på sig att försöka para ihop bilderna!

Ett annat sätt är att vid samlingar samtala kring "veckans knopp och blomma" och då an-

vända sig av ett av bildparen.

Bilderna är laminerade.

Pris: 296:- + moms

 

 

LÄROMEDEL FÖR PEDAGOGER,

BARN- OCH UNGDOMSLEDARE

 

VÄNTANDE SPÄNNANDE NATUR

 

Anders Rapp, UtbildningsRadion

 

Naturmetodikbok med idéer, fakta och inspiration

 

Flera TV-program för elever och lärare har gjorts

utifrån boken.

 

96 sidor, 21 x 25 cm, laminerad pärm

 

SLUTSÅLD - men låna gärna på ditt bibliotek!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÄROMEDEL FÖR PEDAGOGER,

BARN- OCH UNGDOMSLEDARE

 

HEJ NATUR!

Anders Rapp, UtbildningsRadion

 

Naturmetodikbok med idéer, fakta och inspiration

 

Flera TV-program för elever och lärare har gjorts

utifrån boken.

 

96 sidor, 21 x 25 cm, laminerad pärm

 

SLUTSÅLD - men låna gärna på ditt bibliotek!

 

 

Purus vitae dolor ut eu - Urna pulvinar suspendisse