läromedel hög-gym

NATURPEDAGOGEN FÖRLAG & UTBILDNING

 

 

 

 

LÄROMEDEL HÖGSTADIET - GYMNASIET

 

 

 

Inför vinterns och vårens artigenkänningsövningar - gör dina

knopplektioner lustfyllda och lärorika!

TRÄDENS KNOPPAR

Anders Rapp - Naturpedagogen Förlag

 

En bok för högstadie-och gymnasieelever ... samt för lärare!

 

En forskare i didaktik på Högskolan i Kristianstad har jämfört inlär-

ningen hos två grupper av lärarkandidater. Den ena gruppen lärde

sig knoppar på traditionellt sätt med vanliga nycklar, den andra med

hjälp av bokens humoristiskt tecknade knoppfigurer. Efter tre veckor

gjordes ett test på 10 knoppar. Skillnaden blev markant: 6,1 resp

9,75 rätt. Spridningen i den första gruppen var stor (2-10 rätt) medan

ingen i den andra hade sämre än 8, nästan 85% hade alla rätt.

 

Pris, mer fakta - klicka på böcker i menyraden intill

 

 

 

 

 

 

 

Ge dig ut i vinterlandskapet och upptäck vinterns blommor!

ÅRET-RUNT-FLORAN

 

Pelle Holmberg/Anders Rapp - Prisma

 

Sveriges första stora vinterflora.

 

Med hjälp av bokens foton lär sig elever och lärare att känna igen

många vinterståndare utan större svårighet. Boken innehåller en

enkel artbestämningsnyckel som omfattar drygt hälften av bokens

arter. Här finns också detaljteckningar som en hjälp om man skulle

vara osäker.

 

Ordna gärna en utställning i biologisalen med de plockade "vinter-

blommorna". Kombinera gärna med bilder på örter i blom - använd ett

antal uppslagna floror. Studera örternas olika spridningsstrategier.

Hur är de olika fröhusen uppbyggda? Jämför frönas utseende i

stereomikroskop.

Reflektera över det faktum att blomningstiden för dessa vinterstånd-

are under vår/sommar/höst är kort - huvuddelen av sina "liv" står de

som vinterståndare och sprider sina frukter och frön!

 

Pris, mer fakta - klicka på böcker i menyraden intill.

 

 

 

En inspirationsbok i ämnet bild!

 

VILDA KNOPPAR

- en blomsterbok om skönheten före

 

Anders Rapp - Naturpedagogen Förlag

 

Genom att kika i denna bok kan elever beundra naturens färger och

former och få uppslag till sitt skapande.

 

Pris, mer fakta - klicka på böcker i menyraden intill.

Purus vitae dolor ut eu - Urna pulvinar suspendisse