läromedel förskola

NATURPEDAGOGEN FÖRLAG & UTBILDNING

 

 

 

LÄROMEDEL FÖRSKOLA

 

TRÄDENS KNOPPAR

 

Anders Rapp, Naturpedagogen Förlag

 

En bok om våra vanligaste lövträds knoppar.

Lämplig för personal som jobbar inom förskolan.

 

Humoristiskt tecknade knoppfigurer jämte foton på knoppar.

Fakta om knoppar i allmänhet samt om respektive träds knopp-

ar + intressanta fakta om varje träd att berätta för barn!

 

 

Pris, mer fakta - klicka på böcker i menyraden intill

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KNOPPIS-SPELET + SVARTE KNOPP

 

Anders Rapp - Naturpedagogen Förlag

 

Möt Aska Svart, Långe Boke, Eka Papiljott och alla de andra

knoppisarna. Spelas ungefär som memory och Svarte Petter.

Innehåller 30 spelkort, 2 bildkartor och spelanvisningar.

 

Om man som personal inom förskolan först presenterar de

olika korten, kan även 5-6-åringar spela detta spel.

 

Pris, mer fakta - klicka på spel i menyraden intill

 

 

Artikelnr 601 (ISBN 91-975672-1-3)

 

MICKE MOSSA - ett pedagogiskt material för (5)-6-åringar och uppåt

 

Anders Rapp - Naturpedagogen Förlag

 

Materialet, som innehåller ny och lustfylld namn- och artinlärningsmetodik, stimulerar mossintresset hos

barn.

 

Läromedlet består av 36 kort i A6-storlek (14,5 x 10,5 cm): 18 kort (framsida - tydlig färgbild på mossa, bak-

sida - fakta + teckning + detaljfoto på mossa) + 18 kort i vilka man möter Micke Mossa i olika situationer.

 

Korten är tillverkade i kartong och laminerade.

 

Många olika användningsmöjligheter - se 20-sidig handledning med inspiration, naturmetodik och fakta.

Denna handledning jämte de tilltalande texterna på kortens baksidor blir ett stöd för pedagogen.

 

Genom att använda materialet på olika sätt kommer barnen att lära sig många mossarter. En tillfredsställande

känsla av att kunna, en igenkännandets glädje då man upptäcker en bekant mossa i naturen, ett gemensamt

språk ("Jaså, du såg en kammossa igår!") ...

 

Ett tips: Börja med att lägga Micke Mossa-korten upp och ned och låt barnen en i taget få vända upp ett kort

med okänt innehåll. "Titta! Där sitter ju Micke Mossa i bäcken ...! Efter artnamnsgissningen och den gemen-

samma diskussionen är det dags för nästa barn att vända upp ett nytt kort. Nyfikenheten är stor!

 

Genomgångarna med barnen blir stunder då man inte bara riktar intresset mot mossorna utan även kommer in

på en hel del andra spännande områden. Så småningom kan barnen via symboler själva sitta och kombinera

ihop paren (symbolfacit).

 

Lycka till med mossorna runt förskolan och i utflyktsmiljöerna! Ni kommer säkert att hitta flera av de 18 olika

arterna. Eller så hittar barnen nya arter där de bor och kan ta med sig.

 

Mycket nöje!

 

Pris: 296:- + moms

 

Svanen-märkt tryckeri - för miljöns och mossornas skull!

 

Artikelnummer: 602 (ISBN 91-975672-2-1)

 

LOVISA LAV - ett pedagogiskt material för (5)-6-åringar och uppåt

 

Anders Rapp - Naturpedagogen Förlag

 

Materialet, som innehåller ny och lustfylld namn- och artinlärningsmetodik, stimulerar lavintresset hos barn.

 

Läromedlet består av 36 kort i A6-storlek (14,5 x 10,5 cm): 18 kort (framsida: tydlig färgbild på lav - baksida:

fakta + teckning) +18 kort i vilka man möter Lovisa Lav i olika situationer.

 

Korten är tillverkade i kartong och laminerade.

 

Många olika användningsmöjligheter - se 20-sidig handledning med inspiration, naturmetodik och fakta.

Denna handledning jämte de tilltalande texterna på kortens baksidor blir ett stöd för pedagogen.

 

Genom att använda materialet på olika sätt kommer barnen att lära sig många lavarter. En tillfredsställande

känsla av att kunna, en igenkännandets glädje då man upptäcker en bekant lav i naturen, ett gemensamt språk

("Jaså, du såg en skägglav igår!") ...

 

Ett tips: Börja med att lägga Lovisa Lav-korten upp och ned och låt barnen en i taget få vända upp ett kort med

okänt innehåll. "Men ...varför gör Lovisa Lav så med papperna?". Efter artgissningen och den gemensamma

diskussionen är det dags för nästa barn att vända upp ett nytt kort. Nyfikenheten är stor!

 

Genomgångarna med barnen blir stunder då man inte bara riktar intresset mot lavarna utan även kommer in

på en hel del andra spännande områden. Så småningom kan barnen själva sitta och kombinera ihop paren

(symbolfacit).

 

Lycka till med lavarna runt förskolan och i utflyktsmiljöerna! Ni kommer säkert att hitta flera av de 18 olika

arterna. Eller så hittar barnen nya arter där de bor och kan ta med sig.

 

Mycket nöje!

Pris: 296:- + moms

 

Svanen-märkt tryckeri - för miljöns och lavarnas skull!

 

Artikelnr 603 (ISBN 91 - 7179 - 720 - 3)

 

KNOPP & BLOMMA ... ett läromedel för (5) - 6 - åringar och uppåt

 

Anders Rapp, Adastra Läromedel AB

 

Ett läromedel som genom 24 par örter i knopp och blom (dvs sammanlagt 48 bilder i A5-format; 15 x 21 cm)

visar upp vårens blomsterprakt. Faktatexter på baksidan för pedagogen.

 

Bilderna kan användas på olika sätt och mer går att läsa i den lilla handledning som följer med.

 

Ett av flera tips är att lägga ut alla bilderna huller om buller på golvet eller marken och sedan låta eleverna i par

bilda ring runt bilderna. Nu gäller det att försöka para ihop knopp och blomma för de olika arterna. Lyckas

elevparet får de två eleverna plocka upp de två bilderna för att sedan låta nästa par få chansen. Skulle detta

par misslyckas går chansen över till nästa par osv. För att få lustfyllt tempo i aktiviteten kan pedagogen räkna

högt till tio varje gång - så lång tid får varje par på sig att försöka para ihop bilderna!

Ett annat sätt är att vid samlingar samtala kring "veckans knopp och blomma" och då använda sig av ett av

bildparen.

 

Bilderna är laminerade.

 

Pris: 296:- + moms

 

Purus vitae dolor ut eu - Urna pulvinar suspendisse